Contributie

 

Contributie 2018/2019

Er is besloten de bondscontributie samen te voegen met de verenigingcontributie tot 1 maandelijkse contributie.

De maandelijkse contributie voor het seizoen 2018-2019:

Senioren                                          €25,00
A- en B- jeugd                                  €20,00
C-, D-, en E- jeugd                           €17,00
Recreanten                                      €10,00
 
Let op!
 Je opzegging van je lidmaatschap dient voor 1 Mei van het lopende seizoen te geschieden. Indien je na 1 Mei van het lopende seizoen opzegt als lid van onze vereniging, dien je nog 6 maanden contributie te betalen.  Dit omdat de kosten voor de vereniging wel doorgaan (zaalhuur, NHV per team, trainers).
Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het lopende siezoen ben je nog contributie verschuldigd tot einde van het lopende seizoen.
U dient uw lidmaatschap op te zeggen door een mail te zenden naar het volgende adres; bestuurhvbluestars@gmail.com